ajdovščina
      kako do nas
      naša dežela
      podnebje
      gospodarstvo
      naši kraji

dediščina
      zgodovina
      naravna dediščina
      sakralna dediščina
      arheološka dediščina
      kulturna dediščina
      spomini
      osebnosti
      zgodbe
      običaji

doživetja
      pohodne poti
      oglejte si
      šport in rekreacija
      izleti

gostilne, kmetije
      gostilne
      izletniške kmetije
      osmice
      vinogradniške kmetije
      tradicionalne jedi

gostoljubno
      nočitve
      planinske koče
      pikniki
      lovske koče

koristno
domače
      vino
      sadje
      doma pridelano
      rokodelci
      spominki
utrinki
utrinki
društva
      kulturna društva
      športna društva
      turistična društva       humanitarna društva       mladinska društva       ostalo
utrinki
povejte vi
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a
5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 40
mob.: +386 31 355 110
e-pošta

Urnik:
pon - pet: 8:00 - 16:00
sob: 8:00 - 12:00

naravna dediščina

Zavarovana območja

Območje Trnovskega gozda in Vipavske doline ima bogato naravno dediščino do katere se moramo obnašati spoštljivo. Ne smemo zanemarjati naravnih in redkih čudes naših krajev, temveč jih moramo varovati. Območja so zavarovana in ne dopuščajo poseganja, ki bi kakorkoli škodovalo in spreminjalo naravni prostor. Tudi poseg ljudi v ta prostor ni zaželen. Območje je lahko nevarno, ponekod težko dostopno in prepleteno z gozdnimi potmi, zato je pametno, da pred morebitnim obiskom informacije poiščete na TIC Ajdovščina ali pa se obrnete na Jamarsko društvo »Danilo Remškar« Ajdovščina ali Planinsko društvo Ajdovščina.

•     Predmeja - Golaki in Smrekova draga
Vrh Malega Golaka je eden naših najvišjih nealpskih vrhov. Vrh in greben poraščajo travišča in ruševje, pobočja pa dobro ohranjeni bukovi sestoji pragozdnega značaja. Tu se trnovski gozd najvišje povzpne. V območju so ohranjeni ostanki ledeniškega delovanja. Golaki so znana izletniška točka s pohodnimi potmi iz različnih smeri.
Smrekova draga je ena največjih kraških globeli v Trnovskem gozdu, tipičen primer mrazišča s toplotnim in rastlinskim obratom. Območje je dobro naravno ohranjeno.

•     Ajdovščina - Hubelj – območje izvirov
Območje izvirov Hublja se nahaja v strmi, skoraj navpični steni. Med najvišje ležečimi občasnimi bruhalniki sta dve jami. Za izvire Hublja je značilno izredno visoko nihanje vodne gladine in dostopni podzemeljski kanali.

•     Črniče, Gojače, Vrtovin, Kamnje, Stomaž - Južni obronki Trnovskega gozda
Območje južnih obronkov Trnovskega gozda, kjer v strmih stenah vladajo ekstremne geomorfološke in klimatske razmere, je obenem pomembna botanična in zoološka lokaliteta. Na območju prevladuje gozd, zaradi opuščanja kmetijske rabe se travišča (košenice in travniki) zaraščajo. Tu se odvijajo številne športno – rekreativne dejavnosti (jadralno padalstvo, zmajarstvo, športno plezanje, gorsko kolesarjenje, pohodništvo,…), ki močno obremenjujejo floro in favno (predvsem ptice) območja. Dejavnosti ogrožajo ugodno stanje zlasti ogroženih živalskih, pa tudi rastlinskih vrst.

•     Kovk – okamenine trdoživnjakov
Pri Kovku, ob cesti Col – Otlica je v spodnje jurskih apnencih nahajališče redkih, lepo razvitih okamenin trdoživnjakov.

•     Otlicanaravno okno pred vasjo
Pri vasi Otlica se nahaja veliko naravno okno, takoj pod velikim pa še eno majhno naravno okno. Obe okni sta nastali ob močnem prelomu. Manjše je oblikovalo predvsem fizično preperevanje, pri večjem pa je sodelovala tudi korozija. V apnencu najdemo številne fosile. Zavarovano območje je priljubljena izletniška točka, tudi kot del planinske poti, ki vodi po robu Gore. Je ustrezno označeno.

•     Črniče, Ravne - Potok Konjščak in soteska
Potok Konjščak, ki izvira v dveh povirnih krakih nad Ravnami, si je po sotočju obeh krakov vrezal globoko sotesko. Okoli 500 m dolga in do 100 m globoka soteska s strmimi in prepadnimi stenami je vrezana v tektonski breči in flišu. V strugi so številni podorni bloki čez katere pada voda v nekaj metrov visokih skokih in brzicah. V zgornjem delu soteske je pod navpično steno jama. Skozi sotesko je bila pred leti očiščena pešpot z navezavo na pešpot proti Sv. Pavlu. Ob tej priliki so bili deloma odstranjeni razni odpadki, ki so se nabirali na pobočjih in dnu soteske.

•     Predmeja – ledenica na Dolu
V dnu velike vrtače se odpira vhod v okoli 180 m dolgo in 80 m globoko ledenico. Jamo sestavlja več prostornih dvoran. Pozimi se v jami nabere precej ledu, ki pa se čez poletje ne obdrži.

•     Črniče, Gojače - Selovec v Trnovskem gozdu – okamenine trdoživnjakov
Na V pobočju Selovca so med razširitvijo kolovoza razkrili zgornjejurski grebenski apnenec. Sestavljajo ga številne fosilne korale in trdoživnjaki.

•     Kovk - Sinji vrh – škraplje ob cesti
Ob cesti Predmeja – Col, ob severnem podnožju Sinjega vrha, so lepo razvite globoke škraplje, nastale v debelih skladih spodnjejurskega apnenca. Značilen primer kraškega mikroreliefa. Ogrožene so zaradi onesnaževanja, ki ga povzročajo nekateri obiskovalci.

•     Črniče - Smrečje v Trnovskem gozdu – mrazišče
Kraška globel nepravilne oblike; dno in obod sta močno razčlenjena zaradi delovanja kraških procesov. Dno je prekrito z aluvialnimi nanosi, razgibano z vrtačami in vmesnimi kuclji. Primer je mrazišče z vegetacijskim obratom. Tu je tudi nahajališče fosilnih koral. Čez globel potekajo gozdne poti.
Povezava na foto-zgodbo o Smrečju

Vir: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Območna enota Nova Gorica, Naravovarstvene smernice za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Ajdovščina, november 2006
iskalnik