ajdovščina
      kako do nas
      naša dežela
      podnebje
      gospodarstvo
      naši kraji

dediščina
      zgodovina
      naravna dediščina
      sakralna dediščina
      arheološka dediščina
      kulturna dediščina
      spomini
      osebnosti
      zgodbe
      običaji

doživetja
      pohodne poti
      oglejte si
      šport in rekreacija
      izleti

gostilne, kmetije
      gostilne
      izletniške kmetije
      osmice
      vinogradniške kmetije
      tradicionalne jedi

gostoljubno
      nočitve
      planinske koče
      pikniki
      lovske koče

koristno
domače
      vino
      sadje
      doma pridelano
      rokodelci
      spominki
utrinki
utrinki
društva
      kulturna društva
      športna društva
      turistična društva       humanitarna društva       mladinska društva       ostalo
utrinki
povejte vi
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a
5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 40
mob.: +386 31 355 110
e-pošta

Urnik:
pon - pet: 8:00 - 16:00
sob: 8:00 - 12:00

naravna dediščina

Ribe naših voda

Izvir reke Vipave je na 104 m nadmorske višine v eni najtoplejših dolin v Sloveniji. Kljub nizki nadmorski višini obrast reke preprečuje pregrevanje vodotoka, ki ima v svojem izvornem delu pretežno salmonidni karakter. Kljub temu je ihtiološka sestava zgornjega toka reke Vipave in pritokov pestra. Poleg soške postrvi (riba Nature 2000), potočnice, križancev in šarenke Vipavo naseljuje še manjša populacija jadranskega lipana, ki je zadnja leta zaradi vlaganj in lastne drsti v porastu.

soška postrvTopli izlivni deli potokov, ki se izlivajo v Vipavo, omogočajo ugoden razvoj mladic ciprinidov. V Vipavi živijo predvsem starejši osebki. Veliki težavi pri ohranjanju vrst sta nenadzorovan odvzem vode za potrebe namakanja in onesnaženje spodnjih izlivnih delov potokov. Stanje populacij ciprinidnih vrst spremljamo enako pozorno kot stanje populacij salmonidnih vrst, saj so v večini primerov dobri pokazatelji sprememb kakovosti voda ter kot sestavni del biotopa enakovredni cenjenim ribolovnim vrstam.

mazenicaOd ciprinidov naj omenimo štrkavca, grbo, mreniča, primorsko zelenko, pisano nežico, pisanca, mazenico, kaplja in linja. Poleg soške postrvi je večina ciprinidnih vrst v NATURI 2000; aktu, ki narekuje ohranjanje življenskega prostora omenjenih vrst rib. S ponosom lahko navedemo, da je Vipava eden od vodotokov, ki je po tem evropskem naravovarstvenem aktu uvrščen med zaščitene vodotoke.

ribnik Krnica (Dobravlje)V Dobravsko krnico redno vlagamo krapa in skrbimo za njegovo bogato lovišče. S krapom smo pred dvema desetletjema v revir zanesli tudi babuško, edino alohtono ribo, ki je v ajdovskem revirju končala po naši krivdi. Tudi donavska podust, ki je bila vložena pred četrt stoletja pri sosednji RD, si enkrat letno privošči številčno drstno turnejo po vodah naše RD. Menimo, da moti avtohton ribji živelj. Vsekakor pa šarenka, babuška in donavska podust negativno vplivajo na ihtiološko stanje avtohtonih populacij na območju RD.

Zadnje desetletje opažamo upadanje številčnosti populacije jegulje, medtem ko so populacije laškega piškurja, kaplja, grbe in potočnega glavača v rahlem porastu.

RD zadnji dve desetletji veliko skrb posveča vzreji in poribljanju vodotoku s soško postrvjo in ohranjanju njene prvobitnosti. Uspehi so vidni, saj je populacija marmorne postrvi v porastu. Plemenska jati smo zagotovili ugodne pogoje bivanja, je ponos naših ribogojcev in strokovnjakov ter letno zagotavlja zadostno število mladic za poribljavanje in repopulacijo.

Povezava na Športni ribolov

Vir: Ribiška družina Ajdovščina, www.rd-ajdovscina.comiskalnik