ajdovščina
      kako do nas
      naša dežela
      podnebje
      gospodarstvo
      naši kraji

dediščina
      zgodovina
      naravna dediščina
      sakralna dediščina
      arheološka dediščina
      kulturna dediščina
      spomini
      osebnosti
      zgodbe
      običaji

doživetja
      pohodne poti
      oglejte si
      šport in rekreacija
      izleti

gostilne, kmetije
      gostilne
      izletniške kmetije
      osmice
      vinogradniške kmetije
      tradicionalne jedi

gostoljubno
      nočitve
      planinske koče
      pikniki
      lovske koče

koristno
domače
      vino
      sadje
      doma pridelano
      rokodelci
      spominki
utrinki
utrinki
društva
      kulturna društva
      športna društva
      turistična društva       humanitarna društva       mladinska društva       ostalo
utrinki
povejte vi
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a
5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 40
mob.: +386 31 355 110
e-pošta

Urnik:
pon - pet: 8:00 - 16:00
sob: 8:00 - 12:00

naravna dediščina

Trnovski gozd

Trnovska planota tvori skupaj z Nanosom in Hrušico obsežno gozdno območje. Trnovski gozd imenujemo gozd na ožjem območju Trnovske planote, za katerega so značilne razgibane geografske in geomorfološke razmere, ki vplivajo na pestrost živalskega in rastlinskega sveta. Naravne znamenitosti na tem območju so številne, zavarovane pa so z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 8/85) in Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 4/87). Trnovski gozd je zaradi svoje lege in lahke dostopnosti danes množično obiskan, kar na ta prostor negativno vpliva. Najbolj obiskane znamenitosti na tem območju so označene s pojasnjevalnimi tablami, zato se ravnajmo kot je označeno na tablah, predvsem pa se držimo označenih poti, da bo naš obisk čimmanj moteč.

Ena izmed najbolj obiskanih naravnih znamenitosti Trnovskega gozda je Velika ledena jama v Paradani. Izredno je zanimiva zaradi rastlinstva v vhodni udornici kjer je lepo viden rastlinski obrat. Ledena jama v Paradni je znana tudi po tem, da so nekdaj njen večni led izvažali celo v Egipt.

Smrekova draga je ena največjih globeli Trnovskega gozda in je značilno mrazišče s toplotnim in rastlinskim obratom. Smrekova draga je skupaj z Golaki, ki so najvišji masiv Trnovske planote, razglašena za naravni rezervat, zato se pri obisku Golakov držimo označenih planinskih poti, obisk Smrekove Draga pa je brez spremstva nezaželjen in celo nevaren, zato si jo najlepše ogledamo z vrha, kjer pelje gozdna cesta.

Eno od velikih mrazišč v Trnovskem gozdu je tudi Smrečje, ki je razglašeno za naravni spomenik. Čeprav gozd na tem območju prizadele naravne ujme in kasneje lubadar, se ga prepušča naravnemu razvoju.
Tik ob cesti Col-Predmeja najdemo lepo razvite škraplje.Te škraplje so tako značilen primer kraškega mikroreliefa, da so poznane tudi v Slovenskem merilu.

Opisane naravne znamenitosti so označene s pojasnjevalnimi tablami, ki jih je že leta 1996 začel postavljati tedanji Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica. Označevanje se nadaljuje, tako da je bila v letu 2003 obnovljena tabla v Paradani in dokončana označitev naravnega rezervata Golaki – Smrekova Draga.
iskalnik