ajdovščina
      kako do nas
      naša dežela
      podnebje
      gospodarstvo
      naši kraji

dediščina
      zgodovina
      naravna dediščina
      sakralna dediščina
      arheološka dediščina
      kulturna dediščina
      spomini
      osebnosti
      zgodbe
      običaji

doživetja
      pohodne poti
      oglejte si
      šport in rekreacija
      izleti

gostilne, kmetije
      gostilne
      izletniške kmetije
      osmice
      vinogradniške kmetije
      tradicionalne jedi

gostoljubno
      nočitve
      planinske koče
      pikniki
      lovske koče

koristno
domače
      vino
      sadje
      doma pridelano
      rokodelci
      spominki




utrinki
utrinki
društva
      kulturna društva
      športna društva
      turistična društva       humanitarna društva       mladinska društva       ostalo
utrinki
povejte vi
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a
5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 40
mob.: +386 31 355 110
e-pošta

Urnik:
pon - pet: 8:00 - 16:00
sob: 8:00 - 12:00

naravna dediščina

Smrečje v Trnovskem gozdu

Prav jeseni boste najlepše opazili temperaturni obrat, ko se listnata drevesa na vrhu preoblečejo v svoje pisane barve... Gozdni rezervat leži v osrčju naravnega spomenika. Razteza se na površini 96 ha, med nadmorskima višinama 1017 in 169 m. Poraščen je z v Sloveniji redko gozdno združbo mraziščnega smrekovega gozda. Gre namreč za tipično mrazišče z lepo izraženim temperaturnim in rastlinskim obratom. V jasnih, hladnih, predvsem zimskih, spomladanskih in jesenskih nočeh se hladen zrak s pobočij steka v globel in tvori več deset metrov debelo plast.

Posledica nižjih temperatur na dnu je rastlinski obrat, saj okoliški jelovo bukov gozd proti dnu prehaja v mraziščni smrekov gozd, v treh podvrstnih oblikah: prva s šotnim mahom se nahaja v vrtačah in drugih globelih z več talne vlage, druga z dvolistno senčnico na sončnem dnu doline, tretja z bukvijo pa v višjih mraziščnih in bolj karbonatnih tleh. V tem gozdu močno prevladuje smreka (87%), delež ostalih drevesnih vrst je majhen (bukev 6%, jelka 4%, gorski javor 2% in jerebika 1%. Lesna zaloga je 192 kubičnih metrov na hektar, letni prirastek 43 kubičnih metrov na hektar, povprečna višina dreves pa med 25 in 35 m.

Stabilnost in zdravstveno stanje tega gozda pogosto ogrožajo močni vetrovi, ki so v letih 1988 in 1993 pustili vidne posledice na 30 hektarih površine. Po vetrolomih se samodejno sprožijo naravni mehanizmi, ki postopoma a vztrajno vračajo gozd na prizadete ogolele površine.
Gozdni rezervat je načrtno prepuščen naravnemu razvoju brez gospodarskega poseganja človeka. Namenjen je spoznavanju delovanja gozda v ostrih klimatskih pogojih, ki vladajo v mrazišču in ohranjajo pestre naravne skupnosti.

V rezervatu ni dovoljeno nabirati gob, zelišč, plodov, postavljanje panjev za čebele, izvajanje lova in gradnja lovskih prež!

Povezava na galerijo fotografij Smrečja











iskalnik