ajdovščina
      kako do nas
      naša dežela
      podnebje
      gospodarstvo
      naši kraji

dediščina
      zgodovina
      naravna dediščina
      sakralna dediščina
      arheološka dediščina
      kulturna dediščina
      spomini
      osebnosti
      zgodbe
      običaji

doživetja
      pohodne poti
      oglejte si
      šport in rekreacija
      izleti

gostilne, kmetije
      gostilne
      izletniške kmetije
      osmice
      vinogradniške kmetije
      tradicionalne jedi

gostoljubno
      nočitve
      planinske koče
      pikniki
      lovske koče

koristno
domače
      vino
      sadje
      doma pridelano
      rokodelci
      spominki
utrinki
utrinki
društva
      kulturna društva
      športna društva
      turistična društva       humanitarna društva       mladinska društva       ostalo
utrinki
povejte vi
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a
5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 40
mob.: +386 31 355 110
e-pošta

Urnik:
pon - pet: 8:00 - 16:00
sob: 8:00 - 12:00

naravna dediščina

Reka Hubelj

Hubelj-kamniti jez Ajdovci se zavedamo dragocenosti vodnega vira in naravnega okolja ob porečju Hublja. Z odgovornim ravnanjem in skrbjo za čisto okolje si prebivalci prizadevamo ohraniti to dragocenost za bodoče rodove. Sožitje reke in ljudi bo tudi v prihodnosti ubrano in harmonično.

Sprehod po Naravoslovni učni poti ob hudourniku omogoča ogled zanimive zgradbe tal, rastlinskih združb, posameznih drevesnih vrst ter živalskega sveta na območju okrog Hublja. Biotska raznolikost je prva učna snov, ki se jo človek nauči na tej poti. Na tako majhnem prostoru se dva povsem različna svetova mešata med seboj in ustvarjata svojevrstne kombinacije. Dve različni mikroklimi, dve različni geološki podlagi.

Ob vodi in povsod tam, kjer so globoka rjava tla, prevladuje geološka podlaga fliš. Drugod najdemo za vodo propusten apnenec. Posebnost so pobočne breče, posebna oblika apnenca, ki je nastal s ponovnim strjevanjem že razpadlega apnenca v manj kompaktno obliko.

Reka Hubelj izvira na stiku fliša in jurskih apnencev. Vodo zbira iz kraškega podzemlja, zato je vodotok povezan z Divjim jezerom nad Idrijo. Izvira iz več lukenj na različnih višinah, izliva pa se v reko Vipavo. Gornji del Hublja ima alpski karakter s prodnatimi tlemi in strmimi spusti, kar za Vipavsko dolino ni značilno in je zato v tem okolju naravna posebnost.

Ob Hublju se nižinski gozd belega gabra izmenjuje z nižinskim gozdom hrasta gradna. Tu imajo ustrezne pogoje za svojo rast še druge posamezne drevesne vrste: divja češnja, maklen, kostanj in robinija (akacija). Senčni in vlažni gozdovi ob Hublju prehajajo v suh kraški travnik Školj. Drevesne vrste so tukaj prilagojene neprijaznim življenjskim razmeram: pomanjkanju vode, slabo razvitim tlom in nenehnim erozijskim procesom. Na Školju uspevajo črni gaber, mali jesen, puhasti hrast, mokovec ter črni bor. Posebnost predstavljajo grmovne vrste: ruj, skalna krhlika, šipek, …

Biotska raznolikost krajine se odraža tudi v živalskem svetu. Na tem območju gnezdi preko 30 različnih vrst ptic. Med živalskimi vrstami, ki živijo ob Hublju, najdemo še poljskega zajca, ježa, lisico, jelenjad in srnjad, v hudourniku pa pravo bogastvo vodnih živali od pestrega števila rib, do drobnih rakcev. Soška postrv, primorska belica, laški piščur, različne vrste vrbnic so le nekatere, ki si tukaj delijo življenjski prostor.
   
Območje prepadnih sten z izviri Hublja je uvrščeno v naravno dediščino s statusom naravnega spomenika.

Hubljeva voda je pomembna surovina znanih Fructalovih sokov. Ker pa hudournik s pitno vodo oskrbuje celotno Vipavsko dolino, Goro, del Krasa in Goriške, so od njega odvisni vsi prebivalci tega območja. Voda je pri naravnem izviru v zaselku Gorenje tako čista, da jo precejšnje število ljudi nataka v posode in pije doma. Po nekaterih virih ima voda iz izvira v Gorenjah tudi zdravilno moč.

Zanimivi podatki:

- nadmorska višina izvirov 260 m nm. v.
- pretok izvira v sušnem obdobju 0.3 m³ / sek
- najvišji pretoki po izdatnih nalivih 50 m³ / sek
- najvišji slapovi po izdatnih nalivih 30 – 40 m
- dolžina Hublja 5 km
- temperatura vode 7- 8°C


Zanimive povezave:

Fužine ob Hublju

Ostanki tehnične dediščine ob Hubljuiskalnik